I was born in the Soviet Union in 1965, in Rostov-on-Don. My father was a military musician and my mother was a doctor and teacher. They were not dissidents, but rather “silent dissenters”. They didn’t do anything for my political education. I grew up as a bookish boy, admiring the romanticism and heroes of the Revolution and the Great Patriotic War. I was a Komsomol activist. After finishing school I entered a political-military school of missile troops. There for the first time I began to notice the difference between the “communist ideals” and real life.

Načítáme YouTube přehrávač ...

I left the school after the third year, and decided to devote myself to computers and programming. I entered the Riga Aviation Institute, Department of Computers. In the meantime, “glasnost and perestroika” were spreading in the country. The “communist ideals” had collapsed. Graduation from the institute coincided with my finding faith in God. I returned to my native Rostov-on-Don as a baptised Christian. The nineties were the time of my greatest church activity: preacher in church, assistant pastor, presbyter. I got married. I found my wife in our own church.

The late nineties and early noughties became a time of my disenchantment with the church-Christian system. I began to pay more attention to what was going on outside the closed “Christian world”, in society, in the country. I got interested in different forms of political activity, looked at different parties, and even attended the elections as an observer. An anxious feeling that something wrong was brewing in the country was growing. As a specialist, even an undergraduate, in propaganda and ideology, I began to notice the active anti-Ukrainian treatment of the Russian population.

Annexation of Crimea in 2014 and the subsequent war in Donbass were a shock to me. A large part of my friends and acquaintances seemed to go crazy. For a while, I was a volunteer on the illegal team Cargo 200 from Ukraine to Russia. We were spreading the information about that war, trying to break the information blockade in social networks. We were helping relatives and friends of missing and dead Russian soldiers in Ukraine. It was then when I first became aware of the dumb power of the Russian state machine. It blindly moves like a roller, like a tank, crushing human lives and destinies.

Crimea was one of the “red flags,” danger signals that, I believe, God began to give me, starting in the late noughties. For several years now, everything has been moving in the wrong direction. And there was nothing I could do about it. I felt completely unnecessary in my country. I was worried about the future of our sons. What could be waiting for them here? My wife shared this concern. And at some point we started planning to move out of Russia. After our tourist visits to the Czech Republic in 2013 and 2014, we realised where we wanted to move to. We realised our plan by moving to Kladno in 2018.

Tento článek ještě nebyl přeložen do češtiny. Hledáme dobrovolníky kteří by nám s tím pomohli.

Související články

Podpořte nás

Naše mediální platforma by neexistovala bez našeho mezinárodního týmu dobrovolníků. Chcete se stát jedním/jednou z nich? Zde je seznam aktuálně otevřených pozic:

Podívejte se na 11 positions

Je nějaká další oblast ve které byste nám rádi pomohli? Dejte nám vědět:

Mluvíme o současných problémech Ruska a jeho obyvatel, o boji proti válce a za demokracii. Snažíme se, aby byl náš obsah co nejpřístupnější evropskému publiku.

Chcete spolupracovat na obsahu, který vytvořili ruští autoři stojící proti válce?

  • Náš tým autorů, novinářů a výzkumníků s vámi rád bude spolupracovat na novém obsahu.
  • Jelikož je náš obsah pod licencí Creative Commons, můžeme vám umožnit jeho zveřejnění na vaší platformě (s uvedením autora).
Více info pro média

Chceme, aby lidé v Rusku, kteří se zasazují o mír a demokracii, byli slyšet. Zveřejňujeme jejich příběhy a děláme s nimi rozhovory v rámci projektu Ptej se Rusů.

Jste ruský občan nebo znáte někoho, kdo by se chtěl podělit o svůj příběh? Obraťte se na nás. Vaše zkušenosti pomohou lidem pochopit, jak Rusko funguje.

Vaše zkušenosti můžeme zveřejnit anonymně.

Vyprávějte svůj příběh

Náš projekt vedou dobrovolníci z celého světa - žádný člen týmu není nijak placen. Projekt však má provozní náklady: hosting, domény, předplatné placených online služeb (např. Midjourney nebo Fillout.com) a reklamu.

Číslo našeho transparentního bankovního účtu je 2702660360/2010, založená je u Fio Banky (Česká republika). Můžete nám buď poslat peníze přímo na něj, nebo nascanovat jeden z QR kódů níže ve vaší bankovní aplikaci:

10 €

QR code to donate 10 €
Donate 10 €

20 €

QR code to donate 20 €
Donate 20 €

40 €

QR code to donate 40 €
Donate 40 €

60 €

QR code to donate 60 €
Donate 60 €

Poznámka: QR kódy fungují pouze pokud je nascanujete přímo z vaší bankovní aplikace.

Náš postoj k ruské invazi na Ukrajinu

Rusko zahájilo válku proti Ukrajině. Tato válka probíhá od roku 2014. 24. února 2022 se pouze zintenzivněla. Miliony Ukrajinců trpí. Ruští činitelé kteří válku zavinili, musí být za své zločiny postaveni před soud.

Ruský režim se snaží umlčet pro-demokratickou část společnosti. Ruští lidé, kteří jsou proti válce, existují - a ruský režim se je snaží ze všech sil umlčet. Chceme tomu zabránit a jejich hlasy nechat zaznít.

Spojení je klíčové. Ruské pro-demokratické iniciativy jsou pro evropskou veřejnost často těžko čitelné. Právní, sociální a historické souvislosti Ruska nejsou vždy jasné. Chceme sdílet informace, budovat mosty a propojovat pro-demokratickou část Ruska se Západem.

Věříme v dialog, ne v izolaci. Opoziční síly v Rusku nebudou schopny cokoli změnit bez podpory demokratického světa. Věříme také, že dialog by měl probíhat oběma směry.

Výběr je na vás. Chápeme hněv vůči ruským zločinům. Jen na vás záleží, zda chcete naslouchat ruskému lidu, který se proti tomu staví.