• Ivan M.

    Po roce příprav na stěhování do Prahy jsme ztratili naději v jediném dni