První kroky

V roce 2019 schválil ruský prezident dva vágně formulované zákony proti falešným zprávám. Tyto zákony zakázaly šíření takovýchto informací celospolečenského významu, které vládní úřady označí za nespolehlivé.

V roce 2020 byla antidezinformační legislativa rozšířena pod záminkou boje proti víru COVID-19. Cílem zákonodárců dle jejich vlastních byla kriminalizace jakýchkoli pochybností týkajících se původu viru COVID-19, stejně jako rozumnosti vládních protiepidemických postupů. Ovšem v praxi se tento zákon selektivně aplikoval proti novinářům a aktivistům, kteří odhalovali slabá místa ruskou vládou zavedených opatření a kritizovali je.

Válečná cenzura

Novela ruského zákona proti lživým zprávám z březnu roku 2022 zavedla trestní odpovědnost za “úmyslné šíření lživých informací o použití ozbrojených sil Ruské federace”. Zde maximální sazba činí 15 let trestu odnětí svobody.

Načítáme YouTube přehrávač ...

Rozhodnutí o tom, jaké informace mají být kvalifikovány jako “nepravdivé” leží na ruských úřadech. Může se jednat o jakákoli slova o ruské invaze na Ukrajinu, která se neshodují s oficiálními informacemi z Kremlu. Příkladem mohou sloužit šíření informací o válečných ztrátách ruské armády či narážky na páchání válečných zločinů ruskou armádou.

Tento zákon a další opatření donutily mnoho ruských médií k tomu, aby přestala informovat o událostech souvisejících s válkou. Některá nezávislá a zahraniční média zastavila veškeré svoje aktivity v Rusku a mnozí novináři museli ze země odejít, aby mohli pokračovat ve svojí práci.

Ke konci září vedlo použití zmíněného zákona k více než 100 trestním řízením.

Zjistěte víc:

Související články

Podpořte nás

Naše mediální platforma by neexistovala bez našeho mezinárodního týmu dobrovolníků. Chcete se stát jedním/jednou z nich? Zde je seznam aktuálně otevřených pozic:

Podívejte se na 11 positions

Je nějaká další oblast ve které byste nám rádi pomohli? Dejte nám vědět:

Mluvíme o současných problémech Ruska a jeho obyvatel, o boji proti válce a za demokracii. Snažíme se, aby byl náš obsah co nejpřístupnější evropskému publiku.

Chcete spolupracovat na obsahu, který vytvořili ruští autoři stojící proti válce?

  • Náš tým autorů, novinářů a výzkumníků s vámi rád bude spolupracovat na novém obsahu.
  • Jelikož je náš obsah pod licencí Creative Commons, můžeme vám umožnit jeho zveřejnění na vaší platformě (s uvedením autora).
Více info pro média

Chceme, aby lidé v Rusku, kteří se zasazují o mír a demokracii, byli slyšet. Zveřejňujeme jejich příběhy a děláme s nimi rozhovory v rámci projektu Ptej se Rusů.

Jste ruský občan nebo znáte někoho, kdo by se chtěl podělit o svůj příběh? Obraťte se na nás. Vaše zkušenosti pomohou lidem pochopit, jak Rusko funguje.

Vaše zkušenosti můžeme zveřejnit anonymně.

Vyprávějte svůj příběh

Náš projekt vedou dobrovolníci z celého světa - žádný člen týmu není nijak placen. Projekt však má provozní náklady: hosting, domény, předplatné placených online služeb (např. Midjourney nebo Fillout.com) a reklamu.

Číslo našeho transparentního bankovního účtu je 2702660360/2010, založená je u Fio Banky (Česká republika). Můžete nám buď poslat peníze přímo na něj, nebo nascanovat jeden z QR kódů níže ve vaší bankovní aplikaci:

10 €

QR code to donate 10 €
Donate 10 €

20 €

QR code to donate 20 €
Donate 20 €

40 €

QR code to donate 40 €
Donate 40 €

60 €

QR code to donate 60 €
Donate 60 €

Poznámka: QR kódy fungují pouze pokud je nascanujete přímo z vaší bankovní aplikace.

Náš postoj k ruské invazi na Ukrajinu

Rusko zahájilo válku proti Ukrajině. Tato válka probíhá od roku 2014. 24. února 2022 se pouze zintenzivněla. Miliony Ukrajinců trpí. Ruští činitelé kteří válku zavinili, musí být za své zločiny postaveni před soud.

Ruský režim se snaží umlčet pro-demokratickou část společnosti. Ruští lidé, kteří jsou proti válce, existují - a ruský režim se je snaží ze všech sil umlčet. Chceme tomu zabránit a jejich hlasy nechat zaznít.

Spojení je klíčové. Ruské pro-demokratické iniciativy jsou pro evropskou veřejnost často těžko čitelné. Právní, sociální a historické souvislosti Ruska nejsou vždy jasné. Chceme sdílet informace, budovat mosty a propojovat pro-demokratickou část Ruska se Západem.

Věříme v dialog, ne v izolaci. Opoziční síly v Rusku nebudou schopny cokoli změnit bez podpory demokratického světa. Věříme také, že dialog by měl probíhat oběma směry.

Výběr je na vás. Chápeme hněv vůči ruským zločinům. Jen na vás záleží, zda chcete naslouchat ruskému lidu, který se proti tomu staví.