“Odpovězme si na několik velmi jednoduchých otázek. Chci se teď vrátit k tomu, co jsem řekl, chci se také obrátit na všechny ruské občany, nejen na kolegy v sále, ale na všechny ruské občany: chceme, aby "rodič číslo jedna", "číslo dvě" a "číslo tři" nahradili mámu a tátu tady u nás, v Rusku - to jsme se úplně zbláznili? Chceme, aby děti v našich školách, počínaje základní školou, byly vystaveny zvrácenostem, které vedou k degradaci a zániku? Chceme, aby se učily, že existují i jiná pohlaví než muži a ženy, a aby se jim nabízela operace na změnu pohlaví? Chceme tohle pro naši zemi a naše děti? To vše je pro nás nepřijatelné; máme svou vlastní budoucnost.”

Z vystoupení Vladimira Putina při podpisu smluv o přijetí DNR, LNR, Záporožské a Chersonské oblasti do Ruska v roce 2020.

Co je to za zákon?

Ruský federální zákon "o ochraně dětí před informacemi propagujícími popírání tradičních rodinných hodnot", známý také jako zákon o "homosexuální propagandě" nebo "protihomosexuální propagandě", byl podepsán ruským prezidentem Vladimirem Putinem 30. června 2013 a vstoupil v platnost 29. června 2013. Cílem zákona je zakázat šíření informací, které jsou považovány za propagaci netradičních sexuálních vztahů, zejména, ale nikoli výhradně, mezi nezletilými.

V roce 2022 byly provedeny změny týkající se zákazu homosexuální propagandy v pěti zákonech: o informacích, o médiích, o státní podpoře kinematografie, o reklamě a o ochraně dětí před informacemi, které jsou škodlivé pro jejich zdraví a vývoj. Zákon, původně zaměřený na nezletilé, byl tedy rozšířen bez jakéhokoliv věkového omezení. Všechny výše uvedené zákony a jejich novely jsou v médiích označovány jako zákon o homosexuální propagandě nebo zákon proti homosexuálům, který nyní ve skutečnosti postihuje nejen děti, ale téměř všechny ruské občany.

Nové změny zákona zakazují propagaci změny genderu, "netradičních sexuálních vztahů a/nebo preferencí" spolu s pedofilií, což naznačuje, že mají podobnou podstatu.

Cílem zákona je zabránit šíření "zkreslených představ o stejné společenské hodnotě tradičních a netradičních [LGBT] sexuálních vztahů". Jednotlivcům, organizacím a podnikům, které se dopustí porušení zákona, ukládá pokuty, přičemž pro organizace a podniky jsou pokuty vyšší.

V červenci 2020 navíc Rusko schválilo změnu ústavy, která definuje manželství jako svazek mezi mužem a ženou, čímž fakticky zakázalo manželství osob stejného pohlaví na ústavní úrovni.

Fungování a uplatňování zákona

 1. Pokuty: Až 400 000 rublů (110 000 Kč) za "propagandu LGBT" a až 200 000 rublů (55 000 Kč) za "demonstrace LGBT a informace, které podporují změnu pohlaví mezi dospívajícími". Tyto pokuty se zvyšují až na 5 milionů rublů (1 371 900 Kč), resp. 4 miliony rublů (1 097 520 Kč) pro právnické osoby.

 2. Podpora diskriminace: Zákon posiluje diskriminaci LGBTQ+ osob tím, že podporuje omezený a diskriminační pohled na gender a sexualitu. Udržuje škodlivé stereotypy, stigmatizuje LGBTQ+ osoby a přispívá k vytváření nepřátelského prostředí, v němž jsou diskriminace, obtěžování a násilí vůči nim normalizovány.

 3. Omezování svobody projevu a shromažďování: Zákon omezuje svobodu projevu a shromažďování LGBTQ+ osob a jejich podporovatelů, což jim ztěžuje obhajování jejich práv, přístup k informacím a vyjadřování. Brání LGBTQ+ osobám organizovat veřejné akce nebo demonstrace, sdílet informace o právech LGBTQ+ osob nebo otevřeně vyjadřovat svou sexuální orientaci či genderovou identitu.

 4. Porušení soukromí: Zákon zasahuje do soukromí a samostatnosti LGBTQ+ osob tím, že kriminalizuje projevy jejich sexuální orientace nebo genderové identity, zejména v přítomnosti nezletilých. Může vést k vyšetřováním, zatýkání, pokutám a dokonce i k uvěznění za pouhé otevřené vyjádření sexuální orientace nebo genderové identity.

 5. Vliv na zdravotní péči: Zákon může LGBTQ+ osobám ztížit přístup ke zdravotní péči, včetně důležitých služeb, jako je prevence a léčba HIV, podpora duševního zdraví a lékařská péče potvrzující pohlaví. Přispívá ke kultuře diskriminace LGBTQ+ osob ve zdravotnických zařízeních a může je odrazovat od vyhledání vhodné péče kvůli obavám z diskriminace nebo právních následků.

 6. Marginalizace a izolace: Zákon dále marginalizuje LGBTQ+ osoby v Rusku a vytváří sociální prostředí, v němž jsou v každodenním životě vystaveny diskriminaci, obtěžování a násilí. Jeho důsledkem je sociální vyloučení, nezaměstnanost, diskriminace v oblasti bydlení a omezený přístup k veřejným službám, což dále omezuje jejich lidská práva a blahobyt.

Čečensko

Práva homosexuálů v Čečensku jsou obzvláště problematická. Čečenské úřady údajně provádějí systematické a brutální pronásledování LGBTQ+ osob, včetně svévolného zatýkání, mučení a mimosoudních exekucí. Tyto činy byly široce odsouzeny mezinárodními organizacemi pro lidská práva, ale ruská vláda byla kritizována za to, že nepřijala účinná opatření k řešení této situace.

Načítáme YouTube přehrávač ...

Řízení

Provádění a prosazování zákona vedlo k různým soudním sporům a pronásledování LGBTQ+ osob a organizací v Rusku. Mezi konkrétní soudní případy související se zákonem o homosexuální propagandě patří např:

 1. Nikolay Bajev: Nikolaj Bajev a několik dalších aktivistů bylo v roce 2013 pokutováno za uspořádání veřejné akce na podporu práv LGBTQ+. Podali stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) a tvrdili, že tím byla porušena jejich práva na svobodu projevu a diskriminaci. V roce 2017 ESLP rozhodl, že zákon je diskriminační a porušuje jejich práva podle Evropské úmluvy o lidských právech. Přesto zákon nebyl změněn.

 2. Maksim Pankratov: V roce 2014 byl Maksim Pankratov, aktivista za práva homosexuálů, pokutován za zveřejnění fotografií párů stejného pohlaví s jejich dětmi na jím spravované stránce na sociálních sítích. Podal stížnost k ESLP s tím, že tím bylo porušeno jeho právo na svobodu projevu a že byl diskriminován. V roce 2018 ESLP rozhodl, že zákon je diskriminační a porušuje jeho práva podle Evropské úmluvy o lidských právech.

 3. Jelena Grigorjeva: Jelena Grigorjeva, významná ruská LGBTQ+ aktivistka, byla brutálně zavražděna v červenci 2019 v Petrohradě. Kvůli svému aktivismu dostávala výhrůžky smrtí a před vraždou je nahlásila policii, ale na její ochranu nebyly podniknuty žádné kroky.

 4. Maxim Lapunov: V roce 2017 se Maxim Lapunov stal první osobou, která veřejně vystoupila a oznámila, že byla v Čečensku zadržována a mučena kvůli své sexuální orientaci. Jeho případ osvětlil rozsáhlé pronásledování proti LGBTQ+ v Čečensku a neschopnost ruských úřadů tento problém řešit.

 5. Pronásledování gayů v Čečensku: V roce 2017 se objevily zprávy o státní kampani násilí a pronásledování LGBTQ+ osob v Čečensku. Mnoho osob bylo svévolně zadrženo, mučeno a dokonce zabito kvůli své skutečné nebo domnělé sexuální orientaci. Navzdory mezinárodnímu odsouzení se ruské vládě nepodařilo pohnat odpovědné osoby k odpovědnosti.

Můžete si také přečíst několik příběhů reálných lidí, kterých se tento zákon dotkl:

Společnost

Podle průzkumu provedeného v roce 2021 Levada Centrem, uznávanou nezávislou ruskou organizací pro průzkum veřejného mínění, se 60 % Rusů staví k homosexualitě negativně. Od zavedení zákona tato čísla výrazně vzrostla.

Zpráva organizace ILGA-Europe, přední organizace pro práva LGBTQ+ osob, z roku 2021 navíc zařadila Rusko mezi nejméně přátelské země vůči LGBTQ+ osobám v Evropě s odkazem na dopad zákona o propagandě homosexuálů a dalších diskriminačních opatření.

Zjistěte víc

Související články

Podpořte nás

Naše mediální platforma by neexistovala bez našeho mezinárodního týmu dobrovolníků. Chcete se stát jedním/jednou z nich? Zde je seznam aktuálně otevřených pozic:

Podívejte se na 11 positions

Je nějaká další oblast ve které byste nám rádi pomohli? Dejte nám vědět:

Mluvíme o současných problémech Ruska a jeho obyvatel, o boji proti válce a za demokracii. Snažíme se, aby byl náš obsah co nejpřístupnější evropskému publiku.

Chcete spolupracovat na obsahu, který vytvořili ruští autoři stojící proti válce?

 • Náš tým autorů, novinářů a výzkumníků s vámi rád bude spolupracovat na novém obsahu.
 • Jelikož je náš obsah pod licencí Creative Commons, můžeme vám umožnit jeho zveřejnění na vaší platformě (s uvedením autora).
Více info pro média

Chceme, aby lidé v Rusku, kteří se zasazují o mír a demokracii, byli slyšet. Zveřejňujeme jejich příběhy a děláme s nimi rozhovory v rámci projektu Ptej se Rusů.

Jste ruský občan nebo znáte někoho, kdo by se chtěl podělit o svůj příběh? Obraťte se na nás. Vaše zkušenosti pomohou lidem pochopit, jak Rusko funguje.

Vaše zkušenosti můžeme zveřejnit anonymně.

Vyprávějte svůj příběh

Náš projekt vedou dobrovolníci z celého světa - žádný člen týmu není nijak placen. Projekt však má provozní náklady: hosting, domény, předplatné placených online služeb (např. Midjourney nebo Fillout.com) a reklamu.

Číslo našeho transparentního bankovního účtu je 2702660360/2010, založená je u Fio Banky (Česká republika). Můžete nám buď poslat peníze přímo na něj, nebo nascanovat jeden z QR kódů níže ve vaší bankovní aplikaci:

10 €

QR code to donate 10 €
Donate 10 €

20 €

QR code to donate 20 €
Donate 20 €

40 €

QR code to donate 40 €
Donate 40 €

60 €

QR code to donate 60 €
Donate 60 €

Poznámka: QR kódy fungují pouze pokud je nascanujete přímo z vaší bankovní aplikace.

Náš postoj k ruské invazi na Ukrajinu

Rusko zahájilo válku proti Ukrajině. Tato válka probíhá od roku 2014. 24. února 2022 se pouze zintenzivněla. Miliony Ukrajinců trpí. Ruští činitelé kteří válku zavinili, musí být za své zločiny postaveni před soud.

Ruský režim se snaží umlčet pro-demokratickou část společnosti. Ruští lidé, kteří jsou proti válce, existují - a ruský režim se je snaží ze všech sil umlčet. Chceme tomu zabránit a jejich hlasy nechat zaznít.

Spojení je klíčové. Ruské pro-demokratické iniciativy jsou pro evropskou veřejnost často těžko čitelné. Právní, sociální a historické souvislosti Ruska nejsou vždy jasné. Chceme sdílet informace, budovat mosty a propojovat pro-demokratickou část Ruska se Západem.

Věříme v dialog, ne v izolaci. Opoziční síly v Rusku nebudou schopny cokoli změnit bez podpory demokratického světa. Věříme také, že dialog by měl probíhat oběma směry.

Výběr je na vás. Chápeme hněv vůči ruským zločinům. Jen na vás záleží, zda chcete naslouchat ruskému lidu, který se proti tomu staví.