Rusové, kteří žijí pod vlivem kremelské rétoriky, mohou nezávislé reportáže o stále trvající válce na Ukrajině přijímat špatně a nebo si je mylně vysvětlovat. Leč jsou lidé, kteří při setkání s protichůdnými informacemi nejprve pociťují jistý diskomfort, ale nakonec kognitivní disonanci překonají, přehodnotí svůj postoj a novou informaci přijmou.

Člověk přirozeně tíhne k udržování svých vnitřních hodnot a svého chování v souladu. Snaží se tak vyhnout vnitřnímu rozporu nebo disonanci. Tato disonance vzniká, pokud má člověk dvě protichůdné myšlenky či světonázory. Například když se setká se dvěma koncepcemi: "Mám rád nezdravé jídlo" a "Nezdravé jídlo škodí srdci". Tyto dva protichůdné výroky vytvářejí disonanci. Aby tuto disonanci člověk vyřešil, může změnit své chování (přestat jíst nezdravé jídlo) nebo změnit svůj postoj (nezdravé jídlo srdci tak moc neškodí).

Psycholog Leon Festinger provedl v 50. letech minulého století řadu experimentů, ve kterých představil a prověřil ideu kognitivní disonance. Podle této teorie mají lidé vrozenou touhu zachovat si vnitřní stabilitu a vyhýbat se tak disonanci ve svých přesvědčeních, názorech a ve svém chování. Snaha tuto disonanci zmírnit nás může vést k překrucování reality, utvrzování se ve svém přesvědčení a nebo změně chování.

Pokud se k nám dostane nová protichůdná informace, která nás nutí pochybovat o našich dosavadních přesvědčeních, tak buď: ignorujeme nová fakta a utvrzujeme se v našich dosavadních přešvědčeních, nebo znovu zvažujeme svoje přesvědčení v souvislosti s novými fakty a měníme naše chování. Právě proto může kognitivní disonance v politice vést ke konstruktivní diskusi a změně názorů a nebo potvrzení dosavadních názorů, hlavně tehdy když lidé hledají jen informace, které jejich názor potvrzují a protichůdné ignorují.

Reakce Rusů na válečný konflikt na Ukrajině je skvělou ukázkou kognitivní disonance v politice. Nehledě na stále větší množství důkazů, které odporují oficiální verzi propagované Kremlem, někteří Rusové stále věří "oficiální " verzi a důkazy o opaku odmítají s tím, že jsou falešné.

Načítáme YouTube přehrávač ...

Sledování záznamů z bombardování, zprávy o tom, jak ruská armáda střílí civilisty a také hovory s blízkými a rodinou z Ukrajiny je pro mnohé Rusy jako vstup do zcela protichůdné reality. Někteří Rusové, zcela přesně podle popsané teorie, se utvrzují ve svých přesvědčeních, aby vyřešili vzniklou kognitivní disonanci. Tím se vysvětluje, proč na začátku války, někteří zcela popírali fakt vojenské invaze a to, že ruští vojáci mohou střílet civilisty. S tím, jak se popírání samotného faktu války, stalo skoro nemožným, kvůli ohromnému množství důkazů, začali někteří Rusové řešit svoji kognitivní disonanci pomocí konspiračních teorií. Například že, za jednáním vlády jsou jiné, skryté motivy a svět je mnohem komplikovanější než se nám může zdát. Tuto tendenci potvrzují i vědci, kteří kognitivní disonanci zkoumají. Elliot Aronson a Carol Tavris potvrzují, že "pokud lidé cítí silné spojení s politickou stranou, vůdcem, ideologií nebo vírou, s velkou pravděpodobností ve své oddanosti uvěří všemu co jim předloží a budou překrucovat nebo ignorovat důkazy, které zpochybňují jejich víru".

Zjistěte víc:

Související články

Podpořte nás

Naše mediální platforma by neexistovala bez našeho mezinárodního týmu dobrovolníků. Chcete se stát jedním/jednou z nich? Zde je seznam aktuálně otevřených pozic:

Podívejte se na 11 positions

Je nějaká další oblast ve které byste nám rádi pomohli? Dejte nám vědět:

Mluvíme o současných problémech Ruska a jeho obyvatel, o boji proti válce a za demokracii. Snažíme se, aby byl náš obsah co nejpřístupnější evropskému publiku.

Chcete spolupracovat na obsahu, který vytvořili ruští autoři stojící proti válce?

  • Náš tým autorů, novinářů a výzkumníků s vámi rád bude spolupracovat na novém obsahu.
  • Jelikož je náš obsah pod licencí Creative Commons, můžeme vám umožnit jeho zveřejnění na vaší platformě (s uvedením autora).
Více info pro média

Chceme, aby lidé v Rusku, kteří se zasazují o mír a demokracii, byli slyšet. Zveřejňujeme jejich příběhy a děláme s nimi rozhovory v rámci projektu Ptej se Rusů.

Jste ruský občan nebo znáte někoho, kdo by se chtěl podělit o svůj příběh? Obraťte se na nás. Vaše zkušenosti pomohou lidem pochopit, jak Rusko funguje.

Vaše zkušenosti můžeme zveřejnit anonymně.

Vyprávějte svůj příběh

Náš projekt vedou dobrovolníci z celého světa - žádný člen týmu není nijak placen. Projekt však má provozní náklady: hosting, domény, předplatné placených online služeb (např. Midjourney nebo Fillout.com) a reklamu.

Číslo našeho transparentního bankovního účtu je 2702660360/2010, založená je u Fio Banky (Česká republika). Můžete nám buď poslat peníze přímo na něj, nebo nascanovat jeden z QR kódů níže ve vaší bankovní aplikaci:

10 €

QR code to donate 10 €
Donate 10 €

20 €

QR code to donate 20 €
Donate 20 €

40 €

QR code to donate 40 €
Donate 40 €

60 €

QR code to donate 60 €
Donate 60 €

Poznámka: QR kódy fungují pouze pokud je nascanujete přímo z vaší bankovní aplikace.

Náš postoj k ruské invazi na Ukrajinu

Rusko zahájilo válku proti Ukrajině. Tato válka probíhá od roku 2014. 24. února 2022 se pouze zintenzivněla. Miliony Ukrajinců trpí. Ruští činitelé kteří válku zavinili, musí být za své zločiny postaveni před soud.

Ruský režim se snaží umlčet pro-demokratickou část společnosti. Ruští lidé, kteří jsou proti válce, existují - a ruský režim se je snaží ze všech sil umlčet. Chceme tomu zabránit a jejich hlasy nechat zaznít.

Spojení je klíčové. Ruské pro-demokratické iniciativy jsou pro evropskou veřejnost často těžko čitelné. Právní, sociální a historické souvislosti Ruska nejsou vždy jasné. Chceme sdílet informace, budovat mosty a propojovat pro-demokratickou část Ruska se Západem.

Věříme v dialog, ne v izolaci. Opoziční síly v Rusku nebudou schopny cokoli změnit bez podpory demokratického světa. Věříme také, že dialog by měl probíhat oběma směry.

Výběr je na vás. Chápeme hněv vůči ruským zločinům. Jen na vás záleží, zda chcete naslouchat ruskému lidu, který se proti tomu staví.