Evropané se ptají: Proč se Rusové účastní voleb? Pokud jsou volby falšované a nikdo o tom nepochybuje, stejně jako nikdo nepochybuje, že Putin “zvítězí”, proč Rusové mimo Rusko jdou k volbám a podílejí se na legitimizaci Putina jako prezidenta?

Julija Navalná, významná postava ruské opozice, vdova po Alexeji Navalném, opozičním vůdci, který nedávno zemřel ve vězení. Po manželově smrti Navalná oznámila, že bude pokračovat v jeho práci.

Mezi představitele ruské liberální opozici nepanují ohledně účasti ve volbách v roce 2024 žádné neshody. Nikdo nenavrhuje strategii bojkotu. Debatuje se pouze o podpoře jiného kandidáta než Putina. Většina opozičních představitelů vyzývá voliče, aby hlasovali pro některého z náhodných kandidátů nebo zneplatnili svůj hlasovací lístek. Každá z těchto strategií totiž sníží procento hlasů, které získá Putin.

Tento názor tak či onak vyjádřili:

Ale proč hlasovat, když budou výsledky stejně zfalšované? Důvody jsou dva.

1.důvod – zviditelnit hromadné falšování

Přítomnost hlasů pro jiné kandidáty, neplatných hlasovacích lístků a lístků s Navalného jménem nutí členy volebních komisí k hromadnému falšování. Pozorovatelé monitorují volební místnosti a snaží se zajistit spravedlivý průběh voleb a sčítání hlasů. O falšování, jež bude pozorovateli zdokumentované a sdílené na sociálních sítích a v nezávislých médiích, budou existovat přesvědčivé důkazy v podobě fotografií a videozáznamů.

Stejně jako minulé volby bude většina občanů považovat i letošní volby za zločin proti vůli lidu. Strategie neúčasti ve volbách povede jen k tomu, že hlasovat budou pouze Putinovi příznivci. Strategie hlasování pro jakéhokoliv jiného kandidáta nebo zneplatnění hlasovacího lístku (což se rovná hlasování proti všem) však bude dokumentovat hromadné falšování a následně neuznání výsledku voleb. Medializace těchto porušení je nezbytná, jelikož poukazuje na chování Rusů ve volebních místnostech.

2.důvod - místo pro vyjádření protestu

Fyzická přítomnost ve volebních místnostech navazuje na sérii hromadných akcí, kterými Rusové vyjadřují svůj protest. Dlouhé fronty příznivců opozice byly v poslední době pozorovány během:

  1. března ve 12:00 by se měla konat další podobná akce. Opozice (včetně Julije Navalné) si vybrala poslední den hlasování, aby demonstrovala jednotu lidí a nesouhlas s falšováním voleb, Putinovou politikou a válkou. Opozice tak vyhlásila hromadnou akci, která nevyžaduje koordinaci, ale ukáže při tom odpor Rusů.

V zahraničí se k akci “Poledne proti Putinovi” přidává také hodně Rusů, aby na dálku vyjádřili symbiolickou podporu svým spoluobčanům. V samotném Rusku policie již varovala, že shromáždění lidí v poledne 17. března budou považována za extremistickou činnost. Fronty na ruských ambasádách se tak stávají flashmobem pro vyjádření podpory a soucitu těm, kteří se této akce zúčastní v Rusku. O falšování na ambasádách také nejsou žádné pochybnosti. Touha lidí napsat na volební lístek jméno Navalného nebo nadávky na ruskou vládu je pokračováním spontánních akcí po Navalného smrti přesně před měsícem, 16. února 2024. Ruské ambasády nejsou tak místem truchlení a soucitu; pro ruské emigranty jsou místem vyjádření hněvu a nesouhlasu.

Co jsem viděla v České republice

U ruské ambasády v České republice jsou stále dvě pietní místa za Navalného s fotografiemi, květinami a plakáty. Stojan "Vítejte v Rusku" je potřísněn červenou barvou. Lidé, kteří se 15. března zúčastnili spontánních akcí na památku Alexeje Navalného, stojí u ruského velvyslanectví v dlouhé frontě, aby zneplatnili svůj volební lístek nebo volili někoho jiného než Putina. Někteří mají na sobě ukrajinské symboly nebo symboly ruské opozice, jiní drží plakáty věnované Navalnému. Nejedná se o podporu Putina nebo jeho legitimizaci, ale o pokračování hromadných akcí na památku Navalného, jehož Fond boje s korupcí, vedený Julijou Navalnou, vyzývá k protestnímu hlasování.

Dne 17. března ve 12:00 se v centru Prahy konalo opoziční shromáždění „Poledne proti Putinovi“. Lidé, kteří se této akce zúčastnili, podpořili odpor v Rusku a ukázali Čechům, že existují i Rusové, kteří jsou proti Putinovi a válce na Ukrajině.

Související články

Podpořte nás

Naše mediální platforma by neexistovala bez našeho mezinárodního týmu dobrovolníků. Chcete se stát jedním/jednou z nich? Zde je seznam aktuálně otevřených pozic:

Podívejte se na 11 positions

Je nějaká další oblast ve které byste nám rádi pomohli? Dejte nám vědět:

Mluvíme o současných problémech Ruska a jeho obyvatel, o boji proti válce a za demokracii. Snažíme se, aby byl náš obsah co nejpřístupnější evropskému publiku.

Chcete spolupracovat na obsahu, který vytvořili ruští autoři stojící proti válce?

  • Náš tým autorů, novinářů a výzkumníků s vámi rád bude spolupracovat na novém obsahu.
  • Jelikož je náš obsah pod licencí Creative Commons, můžeme vám umožnit jeho zveřejnění na vaší platformě (s uvedením autora).
Více info pro média

Chceme, aby lidé v Rusku, kteří se zasazují o mír a demokracii, byli slyšet. Zveřejňujeme jejich příběhy a děláme s nimi rozhovory v rámci projektu Ptej se Rusů.

Jste ruský občan nebo znáte někoho, kdo by se chtěl podělit o svůj příběh? Obraťte se na nás. Vaše zkušenosti pomohou lidem pochopit, jak Rusko funguje.

Vaše zkušenosti můžeme zveřejnit anonymně.

Vyprávějte svůj příběh

Náš projekt vedou dobrovolníci z celého světa - žádný člen týmu není nijak placen. Projekt však má provozní náklady: hosting, domény, předplatné placených online služeb (např. Midjourney nebo Fillout.com) a reklamu.

Číslo našeho transparentního bankovního účtu je 2702660360/2010, založená je u Fio Banky (Česká republika). Můžete nám buď poslat peníze přímo na něj, nebo nascanovat jeden z QR kódů níže ve vaší bankovní aplikaci:

10 €

QR code to donate 10 €
Donate 10 €

20 €

QR code to donate 20 €
Donate 20 €

40 €

QR code to donate 40 €
Donate 40 €

60 €

QR code to donate 60 €
Donate 60 €

Poznámka: QR kódy fungují pouze pokud je nascanujete přímo z vaší bankovní aplikace.

Náš postoj k ruské invazi na Ukrajinu

Rusko zahájilo válku proti Ukrajině. Tato válka probíhá od roku 2014. 24. února 2022 se pouze zintenzivněla. Miliony Ukrajinců trpí. Ruští činitelé kteří válku zavinili, musí být za své zločiny postaveni před soud.

Ruský režim se snaží umlčet pro-demokratickou část společnosti. Ruští lidé, kteří jsou proti válce, existují - a ruský režim se je snaží ze všech sil umlčet. Chceme tomu zabránit a jejich hlasy nechat zaznít.

Spojení je klíčové. Ruské pro-demokratické iniciativy jsou pro evropskou veřejnost často těžko čitelné. Právní, sociální a historické souvislosti Ruska nejsou vždy jasné. Chceme sdílet informace, budovat mosty a propojovat pro-demokratickou část Ruska se Západem.

Věříme v dialog, ne v izolaci. Opoziční síly v Rusku nebudou schopny cokoli změnit bez podpory demokratického světa. Věříme také, že dialog by měl probíhat oběma směry.

Výběr je na vás. Chápeme hněv vůči ruským zločinům. Jen na vás záleží, zda chcete naslouchat ruskému lidu, který se proti tomu staví.