Obrázek nenalezen
https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/format:webp/1*8r6KnU7IQpfxKi1XszGHBQ.jpeg

Co je to oficiálně?

„Zahraniční agent“ je status, pod kterým jsou někteří nuceni se registrovat. Nejčastěji jde o lidi, nevládní organizace nebo média.

  • Zahraniční agenti jsou povinni označit vše, co publikují, poznámkou o jejich příslušnosti k tomuto statusu. To se týká i sociálních sítí. Samotné jméno tohoto stavu má velmi negativní konotace, naznačující špionáž,

  • Zahraniční agenti také každých 6 měsíců podléhají auditu,

  • V červnu 2022 novely zákona znemožnily agentům také vyučovat nebo šířit jakékoli informace mezi nezletilými, přijímat státní dotace a financovat politické strany;

Nedodržení může vést k 5 letům vězení a, jde-li o organizaci, úplné likvidaci.

Jak jednotlivec nabyde tento status?

Lidé jsou nuceni se sami zaregistrovat, pokud splní požadavky. Pokud se tak nestane, status přiděluje Ministerstvo spravedlnosti, není potřeba žádné soudní rozhodnutí. Status je udělen, pokud 1) je subjekt zapojen do jakékoli politické činnosti nebo shromažďuje jakékoli informace, které mohou být použity zahraničními subjekty proti Rusku, a 2) přijímá-li cizí peníze a/nebo je pod „zahraničním vlivem“.

Načítáme YouTube přehrávač ...

Propagandistický nástroj

Jakkoli se to může zdát podobné americkému zákonu o registraci zahraničních agentů (FARA), v praxi je zákon velmi odlišný.

Podobnost názvů těchto zákonů byla značně nadužívána ruskou propagandou - bylo naznačováno, že pokud takový může existovat v Americe, lze ho uvést v platnost i v Rusku.

Zjistěte víc:

Související články

Podpořte nás

Naše mediální platforma by neexistovala bez našeho mezinárodního týmu dobrovolníků. Chcete se stát jedním/jednou z nich? Zde je seznam aktuálně otevřených pozic:

Podívejte se na 11 positions

Je nějaká další oblast ve které byste nám rádi pomohli? Dejte nám vědět:

Mluvíme o současných problémech Ruska a jeho obyvatel, o boji proti válce a za demokracii. Snažíme se, aby byl náš obsah co nejpřístupnější evropskému publiku.

Chcete spolupracovat na obsahu, který vytvořili ruští autoři stojící proti válce?

  • Náš tým autorů, novinářů a výzkumníků s vámi rád bude spolupracovat na novém obsahu.
  • Jelikož je náš obsah pod licencí Creative Commons, můžeme vám umožnit jeho zveřejnění na vaší platformě (s uvedením autora).
Více info pro média

Chceme, aby lidé v Rusku, kteří se zasazují o mír a demokracii, byli slyšet. Zveřejňujeme jejich příběhy a děláme s nimi rozhovory v rámci projektu Ptej se Rusů.

Jste ruský občan nebo znáte někoho, kdo by se chtěl podělit o svůj příběh? Obraťte se na nás. Vaše zkušenosti pomohou lidem pochopit, jak Rusko funguje.

Vaše zkušenosti můžeme zveřejnit anonymně.

Vyprávějte svůj příběh

Náš projekt vedou dobrovolníci z celého světa - žádný člen týmu není nijak placen. Projekt však má provozní náklady: hosting, domény, předplatné placených online služeb (např. Midjourney nebo Fillout.com) a reklamu.

Číslo našeho transparentního bankovního účtu je 2702660360/2010, založená je u Fio Banky (Česká republika). Můžete nám buď poslat peníze přímo na něj, nebo nascanovat jeden z QR kódů níže ve vaší bankovní aplikaci:

10 €

QR code to donate 10 €
Donate 10 €

20 €

QR code to donate 20 €
Donate 20 €

40 €

QR code to donate 40 €
Donate 40 €

60 €

QR code to donate 60 €
Donate 60 €

Poznámka: QR kódy fungují pouze pokud je nascanujete přímo z vaší bankovní aplikace.

Náš postoj k ruské invazi na Ukrajinu

Rusko zahájilo válku proti Ukrajině. Tato válka probíhá od roku 2014. 24. února 2022 se pouze zintenzivněla. Miliony Ukrajinců trpí. Ruští činitelé kteří válku zavinili, musí být za své zločiny postaveni před soud.

Ruský režim se snaží umlčet pro-demokratickou část společnosti. Ruští lidé, kteří jsou proti válce, existují - a ruský režim se je snaží ze všech sil umlčet. Chceme tomu zabránit a jejich hlasy nechat zaznít.

Spojení je klíčové. Ruské pro-demokratické iniciativy jsou pro evropskou veřejnost často těžko čitelné. Právní, sociální a historické souvislosti Ruska nejsou vždy jasné. Chceme sdílet informace, budovat mosty a propojovat pro-demokratickou část Ruska se Západem.

Věříme v dialog, ne v izolaci. Opoziční síly v Rusku nebudou schopny cokoli změnit bez podpory demokratického světa. Věříme také, že dialog by měl probíhat oběma směry.

Výběr je na vás. Chápeme hněv vůči ruským zločinům. Jen na vás záleží, zda chcete naslouchat ruskému lidu, který se proti tomu staví.